Advisering bedrijfsstructuur
De juridische structuur van uw onderneming is van essentieel belang, vanuit fiscaal perspectief, maar vooral ook vanuit civielrechtelijk perspectief. In het bijzonder is het van belang om uw privévermogen af te schermen van de ondernemingsrisico’s.

Ondanks dat vanuit fiscaal oogpunt een besloten vennootschap (B.V.) niet interessant zou zijn, kan het toch een goed advies zijn om uw onderneming onder te brengen in een B.V. Alle facetten van uw onderneming zullen daarbij onder de loep genomen moeten worden.

Mocht voor u de B.V.-vorm de beste rechtsvorm zijn staat u vervolgens nog voor de afweging of één, twee of misschien zelfs wel drie of meer B.V-en moeten worden oprichten om tot een optimale bedrijfsstructuur te komen. Dit zijn veelal gecompliceerde processen waar zorgvuldig alle aspecten binnen uw onderneming moeten worden meegenomen. Zo zullen ook uw kostbare bedrijfsmiddelen bij voorkeur moeten worden afgescheiden van de ondernemingsrisico’s. Dit kan allemaal, mits goed vormgegeven en rekening houdend fiscale en juridische beperkingen.

Misschien oefent u uw onderneming wel uit in de vorm van een B.V., maar is dat helemaal niet optimaal. Het gaat om uw specifieke situatie die een keuze bepaalt.

Als u gaat samenwerken met een andere ondernemer staat u eveneens voor de keuze welke rechtsvorm u hiervoor gaat kiezen, een gezamenlijke B.V. (of meerdere), een vennootschap onder firma met twee of meer privépersonen of een combinatie daarvan.

Overgang van de ene naar de andere rechtsvorm voor uw onderneming vraagt een intensieve en deskundige begeleiding van een bedrijfsadviseur die weet waar hij over praat. Er komen zeer veel aspecten bij kijken. Zowel van fiscale, financiële als juridische aard. Goede begeleiding is van groot belang om geen fouten te maken die later veel geld kunnen gaan kosten. Voorkomen is beter dan genezen.

De keuze van uw rechtsvorm en de daarbij behorende bedrijfsstructuur is van essentieel belang voor het succes van uw onderneming. Vraag deskundig advies en doe het op tijd !
06-16504129 / herman@zoetendalbedrijfsadvies.nl