Bedrijfsoverdracht / Bedrijfsopvolging
Bij iedere ondernemer komt er een moment dat hij zijn levenswerk moet gaan afstaan: De overdracht van zijn onderneming aan zijn opvolger of opvolgers.

Dit kan iemand zijn binnen de familie, een management buy out, een management buy in of misschien de verkoop van uw onderneming aan een strategische partner.

Een bedrijfsoverdracht heeft naast een financieel aspect veel impact in uw persoonlijke leven. Er komt een einde aan uw actieve periode als ondernemer. Dit vraagt een intensieve en pro-actieve begeleiding van een deskundige. Maar al te vaak heb ik helaas mogen zien dat de terugtredende ondernemer onvoldoende was voorbereid op de bedrijfsoverdracht dan wel dat de afspraken met de overnemende ondernemer onduidelijk of zelfs helemaal niet zijn vastgelegd. De gevolgen voor de overdragende ondernemer, de overnemer en de onderneming zijn vaak niet te overzien. Een goede voorbereiding is derhalve onontbeerlijk.

Zoals gezegd: Een geslaagde bedrijfsoverdracht begint bij een gedegen voorbereiding! Deze voorbereiding start veelal enige jaren voorafgaand aan de overdracht zelf. Niet alleen een goede persoonlijke voorbereiding van de overdrager maar de onderneming zelf moet ook klaar worden gemaakt voor overdracht. De bedrijfsstructuur moet zodanig worden opgezet dat dit een geslaagde overdracht niet kan belemmeren. In heel veel gevallen loopt een bedrijfsoverdracht hierop stuk. Met name fiscale belemmeringen vragen om een tijdige herstructurering van het bedrijf, soms wel drie tot zes jaar van te voren, al naargelang uw huidige bedrijfsstructuur. Begint u te laat met verkoop klaar maken van uw onderneming dan loopt u het risico dat de overdracht geen doorgang kan vinden of dan alleen met een pijnlijke fiscale afrekening.

Bij de overdracht van een onderneming komt er steevast de vraag op tafel: Wat is mijn onderneming waard ? In de praktijk is er nagenoeg altijd een verschil tussen de waarde van de onderneming en de prijs die een koper zal willen betalen. De waarde van een onderneming kan op veel verschillende manieren worden vastgesteld. De prijs echter komt tot stand aan de onderhandelingstafel, rekening houdend met alle bijkomende voorwaarden. De onderhandeling is een nog veel belangrijker onderdeel van het verkoopproces dan de waardering en vraagt een deskundige begeleiding.

Hoewel dit voor veel ondernemers lastig is om te aanvaarden leert de praktijk ons dat het verkoopproces beter kan worden begeleid door een externe deskundige dan door de ondernemer zelf. De ondernemer zit vaak met veel (begrijpelijke) emoties aan de onderhandelingstafel die het proces kunnen vertroebelen. Wij hebben bij Zoetendal Bedrijfsadvies veel ervaring in het begeleiden van bedrijfsoverdrachten, zowel verkoop als aankoop van bedrijven. In de begeleiding krijgt zowel de zakelijk kant als ook de persoonlijke kant van het ver- of aankoopproces alle aandacht om tot een succesvolle overdracht te kunnen komen.

Neem vrijblijvend contact op met Herman Zoetendal:
06-16504129 / herman@zoetendalbedrijfsadvies.nl