Begeleiding boekenonderzoek
Vroeg of laat krijgt iedereen eens de fiscus op bezoek voor een belastingcontrole. De financiële en de loonadministratie zullen dan op orde moeten zijn en alle fiscale verplichtingen zullen moeten zijn voldaan.

Maar in iedere administratie zit wel wat. De controlerend ambtenaar van de Belastingdienst zal trachten om iets te vinden waardoor u (nog) meer belasting verschuldigd wordt dan u als was.

Een belastingcontrole is voor de meeste ondernemers een vervelende en gespannen aangelegenheid. Welke plichten heeft u, maar zeker ook: welke rechten ? De bevoegdheden van de inspecteur om informatie op te vragen zijn niet onbeperkt. Informatieverzoeken leiden dan ook regelmatig tot een verschil van inzicht tussen de ondernemer en de Belastingdienst over de rechtmatigheid van de gevorderde informatie.

Genoeg redenen waarom u zich zou kunnen laten begeleiden door Zoetendal Bedrijfsadvies. Wij zijn op de hoogte van alle fiscale regels die gelden bij een belastingcontrole.

Krijgt u belastingcontrole neem dan contact op:
06-16504129 / herman@zoetendalbedrijfsadvies.nl